Zamówienia
 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Mireckiego 37 ABCD”. Termin składania ofert do dnia: 21.05.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mireckiego 37 ABCD w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Mireckiego 37 ABCD”

Budynek 4 klatkowy – 30 mieszkań instalacja domofonowa „wandaloodporna” montowana podtynkowo.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Mile widziane zdjęcia poglądowe kasety domofonowej i unifonów.

Termin składania ofert do dnia: 21.05.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: : (32) 263-20-94 660-512-386

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy