Zamówienia
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Piłsudskiego 21 I. Termin składania ofert do dnia: 30.04.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 21I w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Piłsudskiego 21 I”

Budynek 2 klatkowy – 30 mieszkań instalacja domofonowa „wandaloodporna” montowana podtynkowo.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Mile widziane zdjęcia poglądowe kasety domofonowej i unifonów.

Termin składania ofert do dnia: 30.04.2018r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 32 263-20-94   660-512-386

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy