Zamówienia
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Reymonta 40 – 42”. Termin składania ofert do dnia: 30.09.2019 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 40 – 42 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Reymonta 40 – 42”

Budynek 2 klatkowy – 40 lokali instalacja domofonowa „wandaloodporna” montowana podtynkowo.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Mile widziane zdjęcia poglądowe kasety domofonowej i unifonów.

Termin składania ofert do dnia: 30.09.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 363-32-13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy