Zamówienia
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Sobieskiego 3abc. Termin składania ofert do dnia: 06.04.2020 r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Sobieskiego 3abc.

Budynek 3 klatkowy – 37 lokali, instalacja domofonowa „wandaloodporna” montowana podtynkowo, uzupełnienie gałko-klamek, elektrozaczepów.

W klatce 3a oraz 3b kasety należy zamontować kasety domofonowe po przeciwnej stronie niż istniejące.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Mile widziane zdjęcia poglądowe kasety domofonowej i unifonów.

Termin składania ofert do dnia: 06.04.2020 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500855588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy