Zamówienia
„Wykonanie instalacji systemu monitoringu w budynku Reymonta 40-42”. WMN Reymonta 40-42. Termin składania ofert: do 05.07.2021

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 40-42 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :
„Wykonanie  instalacji systemu monitoringu w budynku Reymonta 40-42”

Termin składania ofert: do 05.07.2021

Zakres prac do opracowania:

Instalacja powinna zawierać  montaż kamer na elewacji z przodu budynku , tył , szczyty , oraz altanę śmietnikową

Ilość kamer  2 z przodu budynku, 2 z tyłu , 2 na szczytach budynku,     1 na śmietnik

– rejestrator umożliwiający rozbudowę systemu do 16 kamer oraz dysk zachowujący nagranie do tygodnia

– możliwość odczytu z kamer dla osób uprawnionych za pośrednictwem komputera lub smartphone

Sposób montażu oraz lokalizacja rejestratora do konsultacji z zarządem Wspólnoty

Wraz z ofertą należy wykonać:

– przedmiar prac,

– kosztorys inwestorski szczegółowy

– wykaz opcji dodatkowych

– tel do Członka Zarządu Wspólnoty 536-216-078

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II – montaż monitoringu Reymonta 40-42

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

cok2@mzbm.sosnowiec.pl