Zamówienia
Wykonanie  instalacji systemu monitoringu w budynku w budynku przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.05.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :
„Wykonanie  instalacji systemu monitoringu w budynku”

Termin składania ofert: do 14.05.2021

Ofertę należy złożyć w oparciu o przedmiar robót znajdujący się do pobrania na dole strony.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – Monitoring Grottgera 8-20

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

cok1@mzbm.sosnowiec.pl

tel. 32 363 32 18, 32 360 40 60

Załączniki do pobrania: