Zamówienia
Wykonanie  instalacji systemu monitoringu w budynku WMN Niepodległości 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :
„Wykonanie  instalacji systemu monitoringu w budynku Niepodległości 2”

Termin składania ofert: do 14.06.2021

Zakres prac do opracowania:

Instalacja powinna zawierać  montaż kamer na elewacji z przodu budynku oraz na parking , oraz altanę śmietnikową

Ilość kamer  3 z przodu budynku, 2 z tyłu , 2 na szczytach budynku,   na parking i  1 na śmietnik oraz w każdej klatce schodowej na parterze

– rejestrator umożliwiający rozbudowę systemu do 16 kamer oraz dysk zachowujący nagranie do tygodnia

– możliwość odczytu z kamer dla osób uprawnionych za pośrednictwem komputera lub smartphone

Sposób montażu oraz lokalizacja rejestratora do konsultacji z zarządem Wspólnoty

Wraz z ofertą należy wykonać:

– przedmiar prac,

– kosztorys inwestorski szczegółowy

– wykaz opcji dodatkowych

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II – montaż monitoringu Niepodległości 2

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

cok2@mzbm.sosnowiec.pl