Zamówienia
„Wykonanie  instalacji systemu monitoringu w budynku WMN Patriotów 5 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: do 31.03.2021

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :
„Wykonanie  instalacji systemu monitoringu w budynku”

Termin składania ofert: do 31.03.2021

Zakres prac do opracowania:

Instalacja powinna zawierać  montaż kamer na elewacji z przodu budynku. klatkach schodowych (partery) oraz na parking i szlaban na szczycie budynku.

Ilość kamer 3 wewnętrzne, 3 z przodu budynku , 2 na szczytach budynku,  2 na parking i jedna na szlaban.

– rejestrator umożliwiający rozbudowę systemu oraz dysk zachowujący nagranie do tygodnia

– możliwość odczytu z kamer dla osób uprawnionych za pośrednictwem komputera lub smartphone

Sposób montażu oraz lokalizacja rejestratora do konsultacji z zarządem Wspólnoty

Wraz z ofertą należy wykonać:

– przedmiar prac,

– kosztorys inwestorski szczegółowy

– wykaz opcji dodatkowych

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II – montaż monitoringu Patriotów 5

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

cok2@mzbm.sosnowiec.pl