Zamówienia
Wykonanie instalacji odgromowej na podstawie opracowanego projektu dla WMN Zwycięstwa 23

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 23 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie instalacji odgromowej na podstawie opracowanego projektu”

Termin składania ofert do dnia: 28.10.2019r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.