Zamówienia
Wykonanie inwentaryzacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy 3-go Maja 35 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3-go Maja 35 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie inwentaryzacji centralnego ogrzewania”

Termin składania ofert: 30.05.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania związanej z wymianą rurociągu od rozdzielacza centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem podejść do pionów, montażem zaworów podpionowych kulowych, regulacyjnych, wykonaniem izolacji termicznej rurociągów.

Zobowiązuję się oferentów przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji i sporządzenia pomiarów.

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie inwentaryzacji C.O. WMN 3-go Maja 35  w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500 85 55 88

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowien