Zamówienia
Wykonanie inwentaryzacji podłączeń przewodów kominowych. Termin składania ofert do dnia: 22.04.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 26 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie inwentaryzacji podłączeń przewodów kominowych

Zakres prac:

-wykonanie inwentaryzacji podłączeń do przewodów kominowych: spalinowych, wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych – ilość mieszkań w budynku 71. ilość kondygnacji XI

-wykonanie szkiców kominiarskich uwzględniających podłączenia

-wykaz prac do wykonania  po przeprowadzeniu inwentaryzacji

Termin składania ofert do dnia: 22.04.2021r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I –Mościckiego 26 -inwentaryzacja

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: COK 1 32 360 40 60

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy