Zamówienia
Wykonanie monitoringu w budynku WMN Ordonówny 3B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3B  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie monitoringu

Prace polegały będą na:

– montażu kamer IP wraz z  rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu wspólnym na parterze  (5 szt. kamer) z możliwością rozbudowy systemu do 12 kamer

– dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywania do 30 dni

Lokalizacja kamer:

– do uzgodnienia lokalizacja montażu kamer ( wejście budynku , winda parter, 4p przejście na druga klatkę , 11p przejście na drugą klatkę, prześwit pod budynkiem)

„Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 30.04.2019 r.

Kontakt: ( 32 ) 263-20-94

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.