Zamówienia
Wykonanie monitoringu w budynku WMN Patriotów 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.04.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: Montaż monitoringu.

Prace polegały będą na:

  • montażu kamer IP wraz rejestratorem
  • dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywanie do 30 dni

Lokalizacja kamer:

  • klatki schodowe – jedna kamera na każdym parterze-3 szt
  • otoczenie budynku – po 1 kamerze  ściana szczytowa oraz 2 kamery na froncie i 3 z tyłu budynku z ukierunkowaniem na śmietnik i budowany parking

Ilość wszystkich kamer 10 sztuk

Rejestrator ma być zamontowany w pomieszczeniu piwnicznym wskazanym przez inwestora

Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 10.04.2020r.

Kontakt: Igor Hauke 660-512-386

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.