Zamówienia
Wykonanie i montaż kraty. WMN Zamkowa 8a. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 8a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie i montaż kraty

Prace polegały będą na wykonaniu i montażu kraty na poziomie 10-go piętra oddzielającej dostęp do strychu – krata zamykana na zamek wraz z krata boczną w kształcie trójkąta, malowanie fakrami podkładowymi i nawierzchniowymi.

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Grażyna Marczewska