Zamówienia
Wykonanie napisów na elewacji budynku WMN Dietla 18-20. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dietla 18-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie napisów na elewacji budynku.

Zakres prac:

zamalowanie  farbą silikatową napisów ” Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowszczaków 18-20″ w istniejącym kolorze

oraz naniesienie na elewacji nowego napisu „Wspólnota Mieszkaniowa Dietla 18-20”

ilość napisów 2 sztuki usytuowane na ścianach szczytowych budynku.

Termin składania ofert do dnia: 30.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – malatura elewacji Dietla 18-20

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Łukasz Bański 500 855 588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: