Zamówienia
Wykonanie naprawy pokrycia dachu w budynku WMN Urbanowicz 21 a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.07.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 21a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie naprawy pokrycia dachu z pianki PUR.

Zakres prac przygotowawczych renowacji dachu z pianki PUR:

-ręczne czyszczenie powierzchni dachów wraz z przedmuchaniem sprężonym powietrzem

-usuniecie luźnych części pianki PUR

-impregnacja powłoką do materiałów chłonnych

-wypełnienie materiałem poliuretanowym punktów uszkodzonych lub drobnych ubytków

-oklejenie folią elementów dachów i sąsiadujących konstrukcji, które nie będą pokryte pianką PUR

-usuniecie foli po zakończeniu prac, roboty porządkowe.

Zakres prac renowacyjnych:

-impregnacja powłoki podkładem do powierzchni chłonnych

-ułożenie nowej warstwy pianki PUR na dachu w miejscu zlikwidowanych pęcherzy

-wykonanie powłoki ochronnej pianki przed promieniami UV

Powierzchnia  340m2

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert: do 29.07.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:

Stella Dryps 32 360 40 60

Ocena stanu technicznego w załączeniu: