Zamówienia
Wykonanie odwodnienia zadaszeń nad wejściem do klatek schodowych w budynku WMN Wesoła 2 i 2a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wesoła 2 i 2a  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Wykonanie odwodnienia zadaszeń nad wejściem do klatek schodowych”.

Zakres prac:

  • Czyszczenie konstrukcji stalowej zadaszeń do wejść do klatek
  • Malowanie konstrukcji farba antykorozyjną+ nawierzchniową
  • Wykonanie odwodnienia daszków- montaż rury spustowej i rynny zgodnie z załączoną ilustracją graficzną- montaż na hakach mocowanych do elewacji budynku
  • Prace dla 2 klatek schodowych

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7
w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt: COK I 32 360 40 60

do pobrania: