Zamówienia
Wykonanie ogrodzenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. A. Urbanowicz 8-10-12 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 02.04.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 8-10-12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie ogrodzenia przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Urbanowicz 8-10-12 w Sosnowcu.

Informacje do sporządzenia oferty:

-Ilość metrów do ogrodzenia – 16 mb w tym należy uwzględnić bramę przesuwną zamykana na klucz o długości 3mb oraz furtkę o długości 1-1,2mb wraz z klamką zamkiem oraz dorobieniem 50 szt kluczy. Klucze do bramy i furtki muszą być jednoimienne.

-Rodzaj ogrodzenia –  przęsła systemowe (drut stalowy 4 mm) ocynkowane  malowane proszkowo na kolor RAL 7016

-Wysokość ogrodzenia około 1,700 mm, słupki ogrodzeniowe 100 x 100 x H=2500 mm, deska podmurówkowa H= 200 mm

-Wykonanie fundamentu pod bramę przesuwną

-Wykonanie koryta w linii przesuwu bramy.

Termin składania ofert:  02.04.2020r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemnaw zamkniętej kopercie z dopiskiem: COK Nr I „Ogrodzenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Urbanowicz 8-10-12 w Sosnowcu.”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   500855588 Dział Techniczny

załączniki: