Zamówienia
Wykonanie ogrodzenia działki WMN 3 Maja 28a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 02.09.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3 go Maja 28a  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: Wykonanie ogrodzenia terenu Wspólnoty na długości 38,38 mb, wysokość ogrodzenia 1,5m.

Prace polegały będą na:

– dostawie i montażu ogrodzenia panelowego systemowego zgodnie z zaznaczonymi punktami przez geodetę.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 02.09.2019r.

Kontakt:  Łukasz Bański 500 855 588

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM -TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie ogrodzenia działki dla WMN 3 Maja 28a w Sosnowcu”