Zamówienia
Wykonanie ogrodzenia frontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lotników 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 09.09.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lotników 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie ogrodzenia frontu  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lotników 5 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Ilość metrów do ogrodzenia – 90 mb – długość ogrodzenia może ulec niewielkiej zmianie
Rodzaj ogrodzenia –  przęsła systemowe (drut stalowy 4 mm) ocynk plus malowanie proszkowe kolor grafit o wysokości 0,50 m z słupkami .
Prosimy o podanie wyceny 1mb ogrodzenia oraz cenę jednostkową furtki.
Termin składania ofert:  09.09.2019r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: COK Nr II „Ogrodzenie posesji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Lotników 5 w Sosnowcu.”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke