Zamówienia
Wykonanie ogrodzenia parkingu przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Sosnowcu oraz terenu przy śmietniku wraz z zakupem i montażem szlabanu. Termin składania ofert do dnia 09.09.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie ogrodzenia parkingu  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Sosnowcu oraz terenu przy śmietniku wraz z zakupem i montażem szlabanu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

1.Ogrodzenie parkingu :

Ilość metrów do ogrodzenia – 127 mb – długość ogrodzenia może ulec niewielkiej zmianie
Rodzaj ogrodzenia –  przęsła systemowe (drut stalowy 4 mm) ocynk plus malowanie proszkowe kolor grafit o wysokości 1,00 m z słupkami .
Furtka 1szt.
Prosimy o podanie wyceny 1mb ogrodzenia oraz cenę jednostkową furtki.

Szlaban do 5m na stopie fundamentowej z doprowadzenie instalacji zasilającej około 15 m  z klatki 1A . Ramie szlabanu podświetlane .  Zakup 30 pilotów.

2.Teren przy śmietniku :

Ilość metrów do ogrodzenia – 66 mb – długość ogrodzenia może ulec niewielkiej zmianie
Rodzaj ogrodzenia –  przęsła systemowe (drut stalowy 4 mm) ocynk plus malowanie proszkowe kolor grafit o wysokości 1,00 m z słupkami .

Termin składania ofert:  09.09.2019r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: COK  Nr II „Ogrodzenie posesji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 1 w Sosnowcu.”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke