Zamówienia
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku WMN Narcyzów 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Narcyzów 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narcyzów 2 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • Ilość metrów do ogrodzenia – 90 mb – długość ogrodzenia może ulec niewielkiej zmianie
  • Rodzaj ogrodzenia –  przęsła systemowe (drut stalowy 4 mm) ocynk plus malowanie proszkowe kolor zielony,  brązowy lub grafit o wysokości 1,23m z słupkami .
  • Furtki 2 szt.
  • Prosimy o podanie wyceny 1mb ogrodzenia oraz cenę jednostkową furtki.

Termin składania ofert: do 08.04.2019r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  COK II „Ogrodzenie posesji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narcyzów 2 w Sosnowcu.”

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke