Zamówienia
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łączna 1AB w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 12.08.2019r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Łączna 1AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łączna 1AB w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Ilość metrów do ogrodzenia – 50 mb – długość ogrodzenia może ulec niewielkiej zmianie
Rodzaj ogrodzenia –  przęsła systemowe (drut stalowy 4 mm) ocynk plus malowanie proszkowe kolor grafit o wysokości 1,23m z słupkami .
Furtki 1 szt.
Prosimy o podanie wyceny 1mb ogrodzenia oraz cenę jednostkową furtki.
Termin składania ofert:  12.08.2019r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert 30.10.2017 do godz 15;00 ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rejon Obsługi Wspólnot Nr II „Ogrodzenie posesji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narcyzów 2 w Sosnowcu.”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke