Zamówienia
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 8 w Sosnowcu. WMN Patriotów 8. Termin składania ofert: do 31.01.2018r. do godziny 15:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 8 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 8 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • Ilość metrów do ogrodzenia – 100 mb – długość ogrodzenia może ulec niewielkiej zmianie
  • Rodzaj ogrodzenia –  przęsła systemowe (drut stalowy 4 mm) ocynk plus malowanie proszkowe kolor zielony,  brązowy badź grafit o wysokości 1,23m z słupkami .
  • Furtki 2 szt..
  • Brama wjazdowa 1 szt.
  • Prosimy o podanie wyceny 1mb ogrodzenia oraz cenę jednostkową furtki.

Termin składania ofert: do 31.01.2018r. do godziny 15:00

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert 30.10.2017 do godz 15;00 ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rejon Obsługi Wspólnot Nr II „Ogrodzenie posesji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 8 w Sosnowcu.”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke