Zamówienia
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.07.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 8 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 8 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • Ilość metrów do ogrodzenia – 95 mb – długość ogrodzenia może ulec niewielkiej zmianie
  • Rodzaj ogrodzenia –  przęsła systemowe (drut stalowy 4 mm) ocynk plus malowanie proszkowe kolor zielony,  brązowy bądź grafit o wysokości do 1 m ze słupkami .

Termin składania ofert: do 15.07.2019r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: COK II „Ogrodzenie posesji należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika ponurego 8 w Sosnowcu.”

Kontakt:   660 512 386 Igor Hauke