Zamówienia
„Wykonanie okresowych przeglądów  sprawności przewodów kominowych w budynku WMN Sportowa 2 w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia 15.10.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sportowa 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie okresowych przeglądów  sprawności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym” w budynku WMN Sportowa 2 w Sosnowcu”.

Zakres usług:

-roczna kontrola sprawności przewodów kominowych

-okresowe czyszczenie przewodów kominowych

-wykonanie inwentaryzacji podłączeń do przewodów kominowych ( na oddzielne zlecenie zamawiającego)

Ilość mieszkań: 12+1 oraz 2 lokale użytkowe,

 Budynek 4- kondygnacyjny posiadający 2 klatki schodowe

Szczegółowy zakres czynności dostępny w COK 2.

Termin składania ofert do dnia: 15.10.2020r.

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Kontakt: 263 20 94;    ihauke@mzbm.sosnowiec.pl