Zamówienia
„Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej bordowej wraz z wykonaniem nowego wpustu piwnicznego przed budynkiem przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu”.

Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej bordowej wraz z wykonaniem nowego wpustu piwnicznego przed budynkiem przy ul. Głowackiego 6  w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 09.10.2018 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Głowackiego 6
w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej bordowej wraz z wykonaniem nowego wpustu piwnicznego przed budynkiem przy ul. Głowackiego 6  w Sosnowcu”.

Termin składania ofert: 09.10.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  COK 1  – „Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej bordowej wraz z wykonaniem nowego wpustu piwnicznego przed budynkiem przy ul. Głowackiego 6  w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej

Zakres prac do wykonania:

-Wykonanie opaski wzdłuż części ściany tylnej budynku powierzchnia 21m2 (długość 10mb, szerokość 2.1mb) z kostki brukowej o grubości 6cm

-Ułożenie obrzeży betonowych -14,20mb

-Rozebranie i utylizacja starych płyt chodnikowych, nawierzchni z asfaltobetonu

-Wykonanie nowego wpustu piwnicznego 1 szt

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

Kosztorys ofertowy
Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 32-363-32-13 Łukasz Bański

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”