Zamówienia
„Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku” Dietla 9AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.06.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dietla 9AB w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie  opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku”

Termin składania ofert do dnia: 12.06.2019r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt:  ( 32 ) 363 32 13 Jarosław Klimczak

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.