Zamówienia
Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji. WMN Grota Roweckiego 30.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 30  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji”

Termin składania ofert: 06.02.2018r., Kontakt: (32) 363 32 13

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „ROW III – Opinia ornitologiczna Grota Roweckiego 30 w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.