Zamówienia
Wykonanie opinii w zakresie oceny stanu technicznego konstrukcji dachu oraz stropów zalewanych wodami opadowymi m.in. klatki schodowej a tym samym określenia możliwości dalszego bezpieczeństwa jego użytkowania budynku mieszkalnego dla WMN Tuwima 5 w Sosnowcu.
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tuwima 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie opinii w zakresie oceny stanu technicznego konstrukcji dachu oraz stropów zalewanych wodami opadowymi m.in. klatki schodowej a tym samym określenia możliwości dalszego bezpieczeństwa jego użytkowania budynku mieszkalnego.”

Termin składania ofert: 07.08.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Wykonanie opinii w zakresie oceny stanu technicznego konstrukcji dachu oraz stropów zalewanych wodami opadowymi m.in. klatki schodowej a tym samym określenia możliwości dalszego bezpieczeństwa jego użytkowania budynku mieszkalnego dla WMN Tuwima 5 w Sosnowcu.”

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu::
( 32 ) 363 32 18 Marcin Dziubiński, Damian Kurkowski

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY