Zamówienia
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 8.09.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania : „Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku”

Termin składania ofert: do 8.09.2020

Zakres prac do opracowania:

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej części administracyjnej w klatce numer 10 oraz klatce nr 18.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w budynku  wraz z wykonaniem przedmiaru robót.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –pomiary Grottgera 8-20.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

kkubis@mzbm.sosnowiec.pl