Zamówienia
Wykonanie prac brukarskich dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.08.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie prac brukarskich dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

– poszerzenie opaski wzdłuż budynku 50mb x 0,4m = 20 m2

– ułożenie 50mb krawężnika obrzeża wysokiego

– wybrukowanie 4 podestów pod ławki i stojaki rowerowe o łącznej powierzchni 8 m2

-położenie dodatkowych 10mb obrzeża

– zakup i montaż 3 sztuk ławek i 3sztuk stojaków na rowery

Wymiary i zakres prac może ulec niewielkim zmiana podczas realizacji.

Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Termin składania ofert: do 19.08.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:  Igor Hauke 660-512-386,