Zamówienia
„Wykonanie projektu instalacji odgromowej”. WMN Zwycięstwa 23. Termin składania ofert do dnia: 20.06.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 23 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie projektu instalacji odgromowej”

Termin składania ofert do dnia: 20.06.2019r.

  1. W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową (dalej: projekt), a której skład wchodzą następujące dokumenty:

    – projekt instalacji odgromowej – (3 kpl);

 

    – kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

    – kosztorys ślepy;

 

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.