Zamówienia
„Wykonanie projektu montażu instalacji systemu monitoringu w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: do 02.12.2020r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania : „Wykonanie projektu instalacji systemu monitoringu w budynku”

Termin składania ofert: do 02.12.2020

Zakres prac do opracowania:

Projekt winien uwzględniać montaż kamer na elewacji, klatkach schodowych, w środku budynku (partery) oraz kabinach dźwigowych. W przypadku montażu kamer w kabinach dźwigowych należy uzyskać uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego.

Ilość kamer, sposób montażu, lokalizacja rejestratorów oraz wszelkie inne parametry pozostają do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty.

Wraz z projektem należy wykonać:

– przedmiar prac,

– kosztorys inwestorski szczegółowy

– kosztorys inwestorski ślepy

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – projekt monitoringu Grottgera 8-20.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

Kontakt

Marcin Dudkiewicz

 tel. 665 914 275