Zamówienia
„Wykonanie projektu nowych zabudów wraz z opinią rzeczoznawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Wspólnoty ze szczególnym uwzględnieniem oceny zabudowy korytarzy na piętrach.” Termin składania ofert: 21.09.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 6a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie projektu nowych zabudów wraz z opinią rzeczoznawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Wspólnoty ze szczególnym uwzględnieniem oceny zabudowy korytarzy na piętrach.”

Termin składania ofert: 21.09.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Wykonanie projektu nowych zabudów wraz z opinią rzeczoznawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Wspólnoty ze szczególnym uwzględnieniem oceny zabudowy korytarzy na piętrach dla WMN przy ul. Legionów 6a w Sosnowcu.”

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu::
( 32 ) 363 32 18 Marcin Dziubiński,

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY