Zamówienia
„Wykonanie przebudowy instalacji gazowej w klatce Pułaskiego 8 I zgodnie z dokumentacją projektową” dla WMN Pułaskiego 6 – 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 18.03.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pułaskiego 6 -8 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie przebudowy instalacji gazowej w klatce Pułaskiego 8 I zgodnie z dokumentacją projektową”

Termin składania ofert: do 18.03.2021r.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “COK II –przebudowa instalacji gazowej dla WMN Pułaskiego 6 – 8”

Na dole strony znajduje się komplet dokumentów do pobrania w celu sporządzenia oferty cenowej.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Kontakt 32 363 32 13

Załączniki do pobrania: