Zamówienia
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej budynku w budynku WMN Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.10.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy  alei Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu  zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej budynku

Zakres prac:

  • montaż skrzynki RG z rozłącznikiem bezpiecznikowym i głównym wyłącznikiem pożarowym wyposażonym w cewkę wybijakową – lokalizacja na elewacji budynku przy wejściu do klatki nr 11;
  • montaż przycisku pożarowego ROP w klatce nr 11 przy wejściu;
  • montaż przewodu zasilającego od RG do zabezpieczeń wlz klatek schodowych;
  • wymiana zabezpieczeń wlz-ów klatek na zabezpieczenia typu RBK oraz zabezpieczeń p. licznikowych licznika ADM;

 

Termin składania ofert do dnia:         05 pażdziernika 2020r.

Kontakt:          Pan Eugeniusz Belter   ebelter@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert:         Zarząd  MZBM-TBS, ul. Korczaka 7

Telefon:          32-360-40-60

Forma oferty:   pisemna, w zamkniętej kopercie.

Załączniki do pobrania:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

 Przed przystąpieniem do prac wskazany kontakt z zarządem wspólnoty celem uszczegółowienia oferty; 

Cena nie jest najważniejszym kryterium  wyboru oferty