Zamówienia
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania : „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”.

Termin składania ofert: do 22.09.2017

Zakres prac do opracowania:

1.         Wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  WLZ-tów na klatkach

2.         Montaż wyłącznika pożarowego

3.         Wymiana pionów energetycznych

4.         Wymiana przewodu zasilającego od zabezpieczenia głównego do WLZ-tów

5.         Wyprowadzenie liczników elektrycznych na klatkę schodową

6.         Wymiana instalacji oświetlenia klatek schodowych

7.         Wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń pionów elektrycznych

8.         Wymiana zabezpieczeń administracyjnych

9.          Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej – korytarze piwniczne i strychy

Wraz z projektem należy wykonać:

  • przedmiar prac,
  • kosztorys inwestorski szczegółowy
  • kosztorys inwestorski ślepy

oraz dokonać wszelkich uzgodnień z Strażą Pożarną i Zakładem Energetycznym

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – projekt na remont instalacji elektrycznej Kruczkowskiego 2

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

mlakomy@mzbm.sosnowiec.pl        kdrzymont@mzbm.sosnowiec.pl