Zamówienia
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Litewska 37-43. Termin składania ofert: do 26.09.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Litewska 37-43 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania : „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”.

Termin składania ofert: do 26.09.2020

Zakres prac do opracowania:

  1. Wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  WLZ-tów na klatkach
  2. Montaż wyłącznika pożarowego
  3. Wymiana pionów energetycznych
  4. Wymiana przewodu zasilającego od zabezpieczenia głównego do WLZ-tów
  5. Wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń pionów elektrycznych
  6. Wymiana zabezpieczeń administracyjnych

Wraz z projektem należy wykonać:

– przedmiar prac,

– kosztorys inwestorski szczegółowy

– kosztorys inwestorski ślepy

– Wspólnota Mieszkaniowa  nie posiada żadnej dokumentacji technicznej budynku i w ofercie należy uwzględnić inwentaryzację budynku

oraz dokonać wszelkich uzgodnień z Strażą Pożarną i Zakładem Energetycznym

 

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II – projekt na remont instalacji elektrycznej Litewska 37-43

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl

Igor Hauke  tel: 32 363 32 13