Zamówienia
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”.WMN Sobieskiego 8. Termin składania ofert: do 12.08.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 8 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”

Termin składania ofert: do 12.08.2022.

Zakres prac do opracowania:

 1. Wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  WLZ-tów na klatkach
 2. Montaż wyłącznika pożarowego
 3. Wymiana pionów energetycznych
 4. Wymiana przewodu zasilającego od zabezpieczenia głównego do WLZ-tów
 5. Wymiana instalacji oświetlenia klatek schodowych
 6. Wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń pionów elektrycznych
 7. Wymiana zabezpieczeń administracyjnych
 8. Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej – korytarze piwniczne i strychy
 9. Wraz z projektem należy wykonać:
  1. przedmiar prac
  2. kosztorys inwestorski szczegółowy
  3. kosztorys inwestorski ślepy

Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada żadnej dokumentacji technicznej budynku i w ofercie należy uwzględnić inwentaryzację budynku oraz dokonać wszelkich uzgodnień z Strażą Pożarną
i Zakładem Energetycznym

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II – projekt  remont instalacji elektrycznej dla WMN Sobieskiego 8.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: cok2@mzbm.sosnowiec.pl