Zamówienia
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Staropogońska 74-80. Termin składania ofert: do 11.05.2018

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Staropogońska 74-80 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania : „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”.

Termin składania ofert: do 11.05.2018

Zakres prac do opracowania:

1.         Wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  WLZ-tów na klatkach

2.         Montaż wyłącznika pożarowego

3.         Wymiana pionów energetycznych

4.         Wymiana przewodu zasilającego od zabezpieczenia głównego do WLZ-tów

5.         Wyprowadzenie liczników elektrycznych na klatkę schodową

6.         Wymiana instalacji oświetlenia klatek schodowych

7.         Wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń pionów elektrycznych

8.         Wymiana zabezpieczeń administracyjnych

9.          Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej – korytarze piwniczne i strychy

Wraz z projektem należy wykonać:

– przedmiar prac,

– kosztorys inwestorski szczegółowy

– kosztorys inwestorski ślepy

oraz dokonać wszelkich uzgodnień ze Strażą Pożarną i Zakładem Energetycznym

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ROW III – projekt na remont instalacji elektrycznej Staropogońska 74-80.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl

Kontakt: 32 363 32 13

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.