Zamówienia
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie wraz z wykonanie projektu instalacji odgromowej w budynku”. WMN Piwnika Ponurego 4. Termin składania ofert: do 22.04.2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie wraz z wykonanie projektu instalacji odgromowej w budynku”

Termin składania ofert: do 22.04.2020.

Zakres prac do opracowania:

 1. Wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  WLZ-tów na klatkach
 2. Montaż wyłącznika pożarowego
 3. Wymiana pionów energetycznych
 4. Wymiana przewodu zasilającego od zabezpieczenia głównego do WLZ-tów
 5. Wyprowadzenie liczników elektrycznych na klatkę schodową
 6. Wymiana instalacji oświetlenia klatek schodowych
 7. Wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń pionów elektrycznych
 8. Wymiana zabezpieczeń administracyjnych
 9. Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej – korytarze piwniczne i strychy
 10. Projekt instalacji odgromowej
 11. Wraz z projektem należy wykonać:
  1. przedmiar prac,
  2. kosztorys inwestorski szczegółowy
  3. kosztorys inwestorski ślepy

Wspólnota Mieszkaniowa  nie posiada żadnej dokumentacji technicznej budynku i w ofercie należy uwzględnić inwentaryzację budynku oraz dokonać wszelkich uzgodnień z Strażą Pożarną i Zakładem Energetycznym

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II – projekt na remont instalacji elektrycznej i odgromowej Piwnika Ponurego 4

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl  Igor Hauke  32 363 32 13