Zamówienia
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,9 KW/mieszkanie”. Termin składania ofert: do 12.06.2021

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania : „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,9 Kw/mieszkanie”.

Termin składania ofert: do 12.06.2021

Zakres prac do opracowania:

  1. Wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  WLZ-tów na klatkach
  2. Montaż wyłącznika pożarowego
  3. Wymiana pionów energetycznych
  4. Wymiana przewodu zasilającego od zabezpieczenia głównego do WLZ-tów
  5. Wyprowadzenie liczników elektrycznych na klatkę schodową
  6. Wymiana instalacji oświetlenia klatek schodowych
  7. Wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń pionów elektrycznych
  8. Wymiana zabezpieczeń administracyjnych
  9. Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej – korytarze piwniczne i strychy

Wraz z projektem należy wykonać:

– przedmiar prac,

– kosztorys inwestorski szczegółowy

– kosztorys inwestorski ślepy

oraz dokonać wszelkich uzgodnień z Strażą Pożarną i Zakładem Energetycznym

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – projekt na remont instalacji elektrycznej Targowa 16

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

ekorcala@mzbm.sosnowiec.pl