Zamówienia
 Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 KW/mieszkanie”. WMN Mościckiego 28-30. Termin składania ofert: do 21.09.2018r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 28-30 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5KW/mieszkanie”

Termin składania ofert: do 21.09.2018

Zakres prac do opracowania:

Wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  WLZ-tów na klatkach
Montaż wyłącznika pożarowego
Wymiana pionów energetycznych
Wymiana przewodu zasilającego od zabezpieczenia głównego do WLZ-tów
Wymiana instalacji oświetlenia klatek schodowych
Wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń pionów elektrycznych
Wymiana zabezpieczeń administracyjnych
Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej – korytarze piwniczne
Wraz z projektem należy wykonać:

– przedmiar prac,

– kosztorys inwestorski szczegółowy

– kosztorys inwestorski ślepy

oraz dokonać wszelkich uzgodnień z Strażą Pożarną i Zakładem Energetycznym

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – projekt na remont instalacji elektrycznej Mościckiego 28-30.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                 32 363 32 18

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl                         500 85 55 88