Zamówienia
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 KW/mieszkanie”. WMN Zagłębiowska 46-60. Termin składania ofert: do 05.10.2018 dotyczy klatki 46,48,50.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowskiej 46-60 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5KW/mieszkanie” dotyczy klatki 46,48,50.

Termin składania ofert: do 05.10.2018

Zakres prac do opracowania:

  • Wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  WLZ-tów na klatkach
  • Montaż wyłącznika pożarowego
  • Wymiana pionów energetycznych
  • Wymiana przewodu zasilającego od zabezpieczenia głównego do WLZ-tów
  • Wymiana instalacji oświetlenia klatek schodowych
  • Wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń pionów elektrycznych
  • Wymiana zabezpieczeń administracyjnych
  • Wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej – korytarze piwniczne
  • Wraz z projektem należy wykonać:

– przedmiar prac,

– kosztorys inwestorski szczegółowy

– kosztorys inwestorski ślepy

oraz dokonać wszelkich uzgodnień z Strażą Pożarną i Zakładem Energetycznym

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – projekt na remont instalacji elektrycznej Zagłębiowska 46-60

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl                 32 363 32 18

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl                         500 85 55 88

Wspólnota nie posiada przedmiaru na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.