Zamówienia
Wykonanie przebudowy zadaszenia nad wejściem do budynku mieszkalnego przy ulicy Urbanowicz 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 17.12.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie przebudowy zadaszenia nad wejściem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Urbanowicz 9 w Sosnowcu zgodnie z projektem technicznym”

Termin składania ofert do: 17.12.2018 r.

 

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie z opisem „Przebudowa zadaszenia w budynku WMN Urbanowicz 9 w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:  Jerzy Szymański tel.  603 742 680, Łukasz Bański 500 85 55 88

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”