Zamówienia
„Wykonanie opinii ornitologicznej dla WMN Reymonta 40 – 42 na potrzeby termomodernizacji. Termin składania ofert do dnia: 31.08.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 40 – 42  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie  opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji dla WMN Reymonta 40 – 42”

Termin składania ofert do dnia: 31.08.2021 r.

W ramach niniejszego zapytania należy wykonać

  1. Opinię ornitologiczną (3 kpl.)

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 13

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.