Zamówienia
Wykonanie remontu części instalacji elektrycznej zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 34 w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3 Maja 34 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie remontu części instalacji elektrycznej zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 34 w Sosnowcu

Termin składania ofert: 16.12.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 32 363 32 18

Email: dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy