Zamówienia
„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku WMN Zagłębiowska 92-96 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 27.05.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowska 92-94-96 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku zgodnie z dokumentacją projektową”

Zakres prac:

Wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Kosztorys należy złożyć wyłącznie dla robót w klatce 94! Klatki 92, 96 do realizacji wg. odrębnego ogłoszenia!

Termin składania ofert: do 27.05.2021.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –remont instalacji elektrycznej dla WMN Zagłębiowska 92-96.

Na dole strony znajduje się komplet dokumentów do pobrania w celu sporządzenia oferty cenowej.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres:ebelter@mzbm.sosnowiec.pl ; 32 364 20 24

Załączniki do pobrania: