Zamówienia
„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,9 KW/mieszkanie”. WMN Kalinowa 5. Termin składania ofert: do 06.08.2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kalinowa 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,9 KW/mieszkanie”

Termin składania ofert: do 06.08.2020.

Zakres prac do wykonania:

  1. Wymiana zabezpieczeń przelicznikowych  WLZ-tów na klatkach
  2. Montaż wyłącznika pożarowego
  3. Wymiana pionów energetycznych
  4. Wymiana przewodu zasilającego od zabezpieczenia głównego do WLZ-tów
  5. Wymiana zabezpieczeń głównych budynku i zabezpieczeń pionów elektrycznych, tablic podlicznikowych
  6. Wykonać Projekt Techniczny powykonawczy w 3 egzemplarzach wraz z dostarczeniem pomiarów elektrycznych
  7. Ilość lokali mieszkalnych 55

Wspólnota Mieszkaniowa  nie posiada żadnej dokumentacji technicznej budynku i w ofercie należy uwzględnić inwentaryzację budynku oraz dokonać wszelkich uzgodnień z Strażą Pożarną i Zakładem Energetycznym

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I –remont instalacji elektrycznej dla WMN Kalinowa 5

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: cok1@mzbm.sosnowiec.pl ; (032) 363 32 18